Drons Barcelona per a fotogrametria

Superfícies en temps real, dades fiables sobre objectes físics.

Reconstruccions de terrenys i mides a partir d'imatges aèries.

La fotogrametria amb drons és la tècnica que ens permet crear i reconstruir una superfície en model 3d o generar plans per dur a terme mesuraments amb molta precisió, així com la reconstrucció d’una gran superfície de terreny en un únic arxiu.

Les imatges d’un terreny o superfície en temps real són crucials per dur a terme tasques d’àmbit topogràfic, industrial, immobiliari o simplement per actualitzar la base de dades de la vostra empresa.

Aquesta tècnica es realitza mitjançant un vol programat obtenint imatges solapades, generant aquesta informació extra que és la que ens permet obtenir els nostres models de gran qualitat.

Disposem de Mavic 2 Pro i Matrice 210
Desplaçat dalt de tot